Over ons

Contactpagina      Ereleden     In memoriam

Tennisvereniging Het Kraaienveld is op 11-11-1988 statutair opgericht. De statuten zijn vastgelegd bij notaris Koch te Utrecht. In de statuten zijn de gebruikelijke verenigingszaken beschreven, zoals lidmaatschap, taken en bevoegdheden van het bestuur, rekening en verantwoording, de  algemene vergaderingen en de besluitvorming. De statuten zijn voor de leden op te vragen bij de secretaris.

Als vereniging hebben we ook een huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 27 februari 1992 in Westbroek. Het huishoudelijk reglement behandelt de rechten en plichten van de leden, de algemene ledenvergadering, het bestuur, commissies en de administratie van de vereniging. Ook van het huishoudelijk reglement kan een kopie worden opgevraagd bij de secretaris.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen (april 2018):

Voorzitter: Ad Verhoef

Secretaris: Peter van Dijk

Penningmeester: Karin Verheul

Leden: Charlotte Verbunt, Janny Bambach

Daarnaast kennen we de volgende officiële functies:

Ledenadministratie: Erica Lam

Verenigingscompetitieleider: Agaath van Klaren

Webmaster: Marcel van der Blom

           

Reacties zijn gesloten.