Accommodatie

Zoals elke vereniging, heeft ook Het Kraaienveld een aantal afspraken die van belang zijn voor de club, de leden en het voorkomen van misverstanden. We hebben het over onze ‘huisregels’. We vragen u om deze huisregels te allen tijde in acht te nemen.

2012_3westbroek

Westbroek in vogelvlucht. Onze banen ziet u links van het midden en rechts naast molen De Kraai.

Onze huisregels 

Wij zijn trots op onze accommodatie met de prachtige historische molen ‘De Kraai’ op de achtergrond. Hier volgt een volledige beschrijving van onze accommodatie.

Banen:

 • aantal: twee banen
 • materiaal: kunstgras met zand
 • kwaliteit: competitiewaardig; vervanging als dit niveau niet meer gehaald wordt
 • onderhoud: op contractbasis met een erkend bedrijf

Licht:

 • kwaliteit : competitiewaardig         
 • onderhoud: op contractbasis met een erkend bedrijf

Clubhuis:

 • kwaliteit : competitiewaardig; daarom zijn er een douche en een toilet beschikbaar
 • onderhoud: betaalde schoonmaak; drie keer per jaar is er een onderhoudsdag, waarvoor alle leden worden uitgenodigd
 • regels: het clubhuis is in principe voor volwassenen en niet zonder begeleiding toegankelijk voor jeugdleden; speelmateriaal is er daarom alleen tijdens jeugdactiviteiten en altijd met begeleiding van ouders of de jeugdcie

Toegang:

 • er is een afgesloten hek; alle leden (ook jeugdleden) beschikken over de code van het sleutelkluisje dat aan het hek is bevestigd
 • de code wordt elk jaar gewijzigd; de leden worden daarover geïnformeerd

Reacties zijn gesloten.