Baanreglement T.V. Het Kraaienveld

Bestuur en leden hebben afspraken gemaakt over het gebruik van de banen. deze afspraken zijn vastgelegd in het baanreglement. Het baanreglement bestaat uit drie hoofdstukken: afhangen, gebruiksregels voor de banen en gebruiksregels in de winterperiode. Lees het baanreglement aub aandachtig door, houd u aan de afspraken en spreek ook anderen aan op het naleven van de afspraken.

Afhangen

Via het afhangbord kan men een half uur speelrecht verkrijgen op een van de op dit bord aangegeven banen.

Alleen met geldige jaarpassen van clubleden, die aanwezig zijn en aan het spel deelnemen, mag er afgehangen worden.

Het afhangen van de spelerspas op het afhangbord dient persoonlijk te worden gedaan en de persoon dient op het park aanwezig blijven. Het speelrecht vervalt als men niet meer op het park verblijft.

Het tijdstip waarop speelrecht aanvangt, wordt aangegeven door het hele of halve uur op het afhangbord en kan alleen ingaan als de pasjes (ten minste 2), zijn opgehangen.

Het speelrecht gaat eerder in, en wel een kwartier voor het hele of het halve uur indien;

  1. Op de betreffende baan wordt gespeeld zonder dat er pasjes zijn opgehangen;
  2. Op de betreffende baan niet wordt gespeeld;
  3. Op de betreffende baan zonder speelrecht wordt gespeeld.

Op drukke tijden dienen, teneinde het wachten te beperken, zoveel mogelijk dubbel te worden gespeeld. Is een baan met een enkel spel bezet, dan heeft een ander paar het recht om mede af te hangen. Onder drukke tijden wordt verstaan wanneer de wachttijd meer dan drie kwartier bedraagt.

Wanneer alle banen bezet zijn, dient eerst de baan waar op het langst wordt gespeeld, te worden afgehangen, met dien verstande dat ook in dit geval de baan waarop enkel spel wordt gespeeld, eerst wordt afgehangen. Pas daarna de baan met dubbelspel.

Wanneer men na het spelen (ook na een training) van de baan komt, mag men een bezette baan pas afhangen voor een periode, die een half uur later ligt. Deze regel geldt niet voor vrij liggende banen.

Het pasje mag niet worden verplaatst naar een volgende periode voor het verstrijken van de speeltijd waarvoor is afgehangen.

Indien niemand de volgende periode afhangt, mag er vanzelfsprekend doorgespeeld worden.

Door het bestuur kan het speelrecht (baanschema) worden gewijzigd. Bijvoorbeeld in geval van training, toss, competitie of toernooien.

Gebruiksregels banen

De spelers zijn verplicht de banen te betreden met de juiste tennisschoenen en sportkleding. Het betreden van de banen is niet toegestaan met vuile schoenen, schoenen met noppen en glaswerk.

De leden en bezoekers zorgen ervoor dat het park mooi en netjes blijft.

Leden kunnen een introducé meenemen tegen € 5,00 per persoon per keer.

Honden dienen op het park aangelijnd te zijn.

Het is ten strengste verboden om op of bij de tennisbanen te roken. Het kunstgras is erg brandbaar en smelt snel.

Na het spelen de banen slepen met de sleepnetten die op de baan aanwezig zijn.

Bij regenwater op de baan is het niet toegestaan om het water d.m.v. trekkers o.i.d. te verwijderen. Wacht liever even tot het drainage systeem zijn werk heeft gedaan.

De verlichting dient uiterlijk om 23.00 uur uitgeschakeld te zijn.

Winterperiode

Wanneer er sneeuw op de baan ligt, mag er niet gespeeld worden.

Het is niet toegestaan sneeuw te verwijderen met sneeuwschuivers.

Bij ijzel mogen de banen niet worden gebruikt.

Beneden de -10 graden Celsius de banen niet gebruiken.

Bij opdooi na een periode van strenge vorst kan er niet gespeeld worden.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.