Kai Waterreus

web38kaiKai Waterreus was secretaris van Het Kraaienveld in de periode 1994 – 1999. Hij was binnen onze vereniging altijd een stille, steunende figuur op de achtergrond, die zijn zaakjes perfect voor elkaar had. Dat gaf structuur aan het bestuur en structuur aan de organisatie van onze vereniging.

Kai was een atypische tennisser. Een beetje houterig, weinig competitief, maar op een bescheiden manier ‘aanwezig’. Niet een man voor kampioenschappen. Wel altijd present bij de herentoss en de gezelligheidstoernooien.

Kai had een drukke baan als voorlichter bij TNO. Hij was gewend om met mensen op een zakelijke manier om te gaan. Op deze manier was hij ook altijd aanwezig als secretaris van onze vereniging. Als er iets geregeld moest worden met de bank, of met de gemeente, of met een sponsor… Bescheiden aanwezig, zakelijk, structurerend.

Toen Kai in 1999 verhuisde naar Drente besloot het bestuur hem als eerste Kraaienvelder het erelidmaatschap toe te kennen.

Reacties zijn gesloten.