Kitty Nooteboom

Kitty Nooteboom vervulde bestuursfuncties van 1988 – 1998. Zij was vanaf de allereerste gesprekken betrokken bij de oprichting van TV het Kraaienveld. Samen met onder meer Teuni Böcker organiseerde Kitty in 1988 een enquete in Westbroek. Door hun enthousiasme slaagden zij er in om maar liefst 120 positieve reacties te krijgen. Met deze reacties togen zij naar de burgemeester van Maartensdijk om te pleiten voor een tennisclub in Westbroek. Nog datzelfde jaar werd onze vereniging opgericht en werd Kitty de eerste secretaris van het eerste bestuur .

Het zou nog vijf jaar duren voordat deze kersverse tennisbobo’s konden spelen op hun eigen tennisbanen. Dat was dus met recht pionierswerk!

Kitty vervulde allerlei functies binnen de vereniging. Na het secretariaatswerk werd zij gewoon bestuurslid, daarna kwam de jeugdcommissie en nog later de lustrumcommissie.

Kitty was altijd een van de betere damesspeelsters en een die graag wilde winnen.

Daarnaast heeft Kitty een leven dat gevuld is met muziek en met kunst. Haar verhuizing naar Maarssen en het leven dat zij daar voor zichzelf heeft opgebouwd zijn de verklaring voor het feit dat Kitty – in alle vriendschap – haar lidmaatschap heeft opgezegd. Vanwege die vriendschap heeft het bestuur haar in 2004 met algemene stemmen tot erelid benoemd.

Reacties zijn gesloten.